GALERIA RICHARD VANDERAA, ubicada a Girona al reconegut espai dissenyat per l'arquitecte David Marès, es fundà el 2018 amb l’objectiu
de revisar la creació pictòrica catalana i espanyola a partir de la segona meitat del segle XX, promoure la recuperació d’artistes històrics que
han quedat en l'oblit i presentar obra d’artistes ja consagrats amb una projecció internacional notable que, ara com ara, gaudeixen de poca
visibilitat en les terres de Girona.
 
Treballem principalment el mercat secundari (compravenda)en l'àmbit nacional i internacional, gestionem i assessorem col·leccions d'art i
llegats (Estates), i oferim servei devaloració, restauració i conservació.