ARTISTES

A
Karel APPEL 
ARMANDO

B
Bram BOGART
Joan BROSSA

C
Jean CAPDEVILLE
Jordi CERDÀ - Representació
Luis CLARAMUNT
Joan CLARET - Representació
Antoni CLAVÉ

D
Hugo DEMARCO

E

F

G
Andreu GAMBOA ROTHVOSS
Josep GUINOVART

H

I

J

K

L
Estate of Fernando LERÍN
Joaquim LLUCIA

M
Joan MARCH - Representació
Joan MIRÓ
Vera MOLNAR

N
Aurelie NEMOURS
Pere NOGUERA - Representació

O

P
PEREJAUME
Jordi PERICOT
Joan PONÇ
August PUIG

Q
Leonci QUERA

R
Gino RUBERT
Guillem RUBIÓ  - Representació

S
Juliâo SARMENTO
Antonio SAURA

T

U
V

W
Gil J. WOLMAN

X

Y

Z