ARTISTES

A
Pic ADRIAN - Representació
ARMANDO
Teo ASENSIO - Representació
Antonio ASIS

B
Jim BIRD
Monika BUCH - Representació

C
Manuel CALVO
Jean CAPDEVILLE
Joan CLARET - Representació
Antoni CLAVÉ

D
Hugo DEMARCO
José DUARTE

E

F
Alberto FABRA - Estate
Jaume FAIXÓ - Estate

G
Horacio GARCIA ROSSI
Ferran GARCÍA SEVILLA
José Luis GÓMEZ PENALES

H

I

J

K

L
José Maria DE LABRA
René LAUBIES
Fernando LERÍN - Estate
Joaquim LLUCIA

M
Joan MARCH - Representació
Alfons MIER
Joan MIRÓ

N
Josep NAVARRO VIVES
Pere NOGUERA - Representació

O

P
Jordi PERICOT
August PUIG

Q
Leonci QUERA

R

S
Enrique SALAMANCA
Antonio SAURA
Jesús DE LA SOTA

T

U

V
Virgilio VALLMAJÓ

W
Gil J. WOLMAN

X

Y

Z