ABSTRACCIONS, etc.: Obres d'una col·lecció privada

14 February - 9 March 2019