JOAN CLARET: Composició, ritme, organització

14 September - 19 October 2019