ALBERTO FABRA: La gràfica cinètica

22 April - 5 May 2020